Sweden Connect Tekniskt Forum
EU trust mark - Printable Version

+- Sweden Connect Tekniskt Forum (https://forum.eidasweb.se)
+-- Forum: Information (https://forum.eidasweb.se/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Forumet (https://forum.eidasweb.se/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: EU trust mark (/showthread.php?tid=33)EU trust mark - AndersTornqvist - 07-07-2017

Såg att sidan http://eidasweb.se/home/ har EU trust mark.
Kanske någon skulle kolla här vad som gäller: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trust-mark