Sweden Connect Tekniskt Forum
Använd signatur så alla vet vem du är - Printable Version

+- Sweden Connect Tekniskt Forum (https://forum.eidasweb.se)
+-- Forum: Information (https://forum.eidasweb.se/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Forumet (https://forum.eidasweb.se/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Använd signatur så alla vet vem du är (/showthread.php?tid=19)Använd signatur så alla vet vem du är - stefan - 12-14-2016

För att lättare se vem alla är på forumet rekommenderas starkt att alla skapar en sk. signatur som tydligt visar vem man är och vem man representerar.

Signatur skapas i användarprofilen som öppnas genom menyn "Details" i övre menyraden där man väljer "User CP"

[Image: signature.png]